Verksamhetspolicy

Resultatet för kunden skall vara en produkt av rätt kvalitet till rätt kostnad i rätt tid och uppfylla kundens krav på bra miljö.

Med rätt kvalitet, rätt kostnad och rätt tid menar vi att:
– Vi skall leverera ett resultat som motsvarar kundens förväntningar
– Vi skall leverera i rätt tid
– Vi skall bevaka så att ekonomin i uppdragen garanteras
– Vi engagerar oss och gör alltid vårt bästa i uppdragen
– Vi skall ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet